Y Cefndir...

Mae strategaeth wastraff Llywodraeth Cymru ‘Tuag at Ddyfodol Diwastraff’ wedi pennu targedau ailgylchu…

Read more

Amdanom ni?

Sefydlwyd Kelda Organic Energy (KOE) gan Kelda Water Services ac mae’n un o bedwar cwmni sy’n cynnig…

Read more

Ein cynnig?

Mae KOE yn cynnig cynllunio, adeiladu, cyllido a gweithredu uned treulio anaerobig datblygedig fel rhan…

Read more

Y buddion?

Trosi gwastraff bwyd i greu gwrtaith yn llawn maetholion gwerthfawr - gan helpu’r Cyngor i gyrraedd targedau…

Read more

Beth nesaf

Yn dilyn yr arddangosfeydd cyhoeddus, bydd KOE yn cyflwyno cais cynllunio llawn i Gyngor Caerdydd…

Read more

Am wybod mwy?

Am wybodaeth bellach am KOE, treulio anaerobig neu’r datblygiadau diweddaraf, ewch i’r wefan…

Read more